• Welcome to BirdForum, the internet's largest birding community with thousands of members from all over the world. The forums are dedicated to wild birds, birding, binoculars and equipment and all that goes with it.

    Please register for an account to take part in the discussions in the forum, post your pictures in the gallery and more.
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Columbia

Prospect of a CL x40/42 soon? (1 Viewer)

bockos

Well-known member
Здравейте боко,

Както отбелязах в пост # 4, Сваровски е свободен да прави каквото си иска. Тъй като обаче NL заменя EL като първокласната си продуктова линия - тази, която показва най-модерните им възможности - би било много необичайно, ако не въведат x50 NL, за да допълнят версиите x32 и x42.

И се надяваме, че x50 NL ще включва вградена точка за монтиране на статив, която може да се използва с превъзходния адаптер за статив TA-SLC
(този, който се използва с настоящия x56 SLC и наскоро прекратения x42 SLC):
Джон
Кога може да се очаква x50NL най-рано ..? след една или две години ..?
 
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Columbia
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Colombia
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Colombia

Users who are viewing this thread

Top