• BirdForum is the net's largest birding community dedicated to wild birds and birding, and is absolutely FREE!

    Register for an account to take part in lively discussions in the forum, post your pictures in the gallery and more.
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Columbia

Prospect of a CL x40/42 soon? (1 Viewer)

bockos

Well-known member
Здравейте боко,

Както отбелязах в пост # 4, Сваровски е свободен да прави каквото си иска. Тъй като обаче NL заменя EL като първокласната си продуктова линия - тази, която показва най-модерните им възможности - би било много необичайно, ако не въведат x50 NL, за да допълнят версиите x32 и x42.

И се надяваме, че x50 NL ще включва вградена точка за монтиране на статив, която може да се използва с превъзходния адаптер за статив TA-SLC
(този, който се използва с настоящия x56 SLC и наскоро прекратения x42 SLC):
Джон
Кога може да се очаква x50NL най-рано ..? след една или две години ..?
 
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Columbia
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Columbia
ZEISS. Discover the fascinating world of birds, and win a birding trip to Columbia

Users who are viewing this thread

Top